Header Photo

Ważenie do 64 ton

Ważenie pojazdów to szeroki zakres usług skierowanych do klientów o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach. Oferta ważenia obejmuje usługi związane z ważeniem samych pojazdów i pojazdów z ładunkiem oraz usługi związane z określaniem tonażu samego ładunku. Uniwersalny charakter usług sprawia, że korzystają z nich klienci z sektora transportowego, dla których istotna jest masa całkowita pojazdu z ładunkiem oraz klienci różnorodnych przedsiębiorstw handlowych, dla których istotna jest waga zakupionego surowca.

Dysponujemy profesjonalną wagą samochodową umożliwiającą ważenie pojazdów z ładunkiem o masie całkowitej do 64 ton. Na co dzień z wagi korzystają klienci skupu złomu zainteresowani zakupem oraz sprzedażą surowca, jak również klienci z branży transportowej. Naszą ofertę usług ważenia pojazdów kierujemy do szerokiego grona odbiorców – przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.

Waga pełni rolę urządzenia stacjonarnego. Wszystkie usługi ważenia świadczymy na miejscu w siedzibie firmy. Oferta nie obejmuje wynajmu i wypożyczania urządzenia pomiarowego.